80014027-mobile-01-รับงานติดตั้งระบบไฟฟ้า
80014027-mobile-02-รับงานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

รับติดตั้งระบบไฟฟ้าครบวงจร - อินทร์ไทร์

18/59 หมู่ 9 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11140

INTRY ENGINEERING CO.,LTD

บริษัท_อินทร์ไทร์_เอ็นจิเนียริ่ง_จำกัด

บริษัท อินทร์ไทร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มุ่งมั่นที่จะเป็นที่หนึ่งทางด้านงานติดตั้งวิศวกรรมไฟฟ้าและแมคคานิกส์ เพื่อให้ลูกค้าได้รับงานติดตั้งที่ได้มาตรฐาน สวยงามปลอดภัย และมีการออกแบบจัดวางเพื่อให้สะดวก ในการบำรุงรักษาเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ได้ง่ายและถูกต้องตามหลักวิศวกรรม อีกทั้งเพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุดต่อเนื่อง ทางเราได้เน้นย้ำเรื่องการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในงานที่ทำ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในความเป็นมืออาชีพทางวิศวกรรมของเรา

OUR SERVICES

รับงานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้าน

รับงานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้าน

รับเหมาระบบ HVAC

รับเหมาระบบ HVAC ครบวงจร

รับเหมางานระบบประปาสุขาภิบาล

รับเหมางานระบบประปาสุขาภิบาล

​​​​​​​รับออกแบบ Wiring ตู้คอนโทรล

รับออกแบบ Wiring ตู้คอนโทรล

OUR CUSTOMER

5 เหตุผลที่เลือกใช้ อินทร์ไทร์ เอ็นจิเนียริ่ง

  1. บริการด้วยความซื่อสัตย์จริงใจต่อคู่สัญญา และรับผิดชอบผลงาน สำเร็จครบถ้วนตามสัญญา รับประกันงานติดตั้งทั้งหมด
  2. มีทีมงาน Project Engineer บริหารจัดการหน้าไซต์งาน ทั้งช่างเขียนแบบและโฟร์แมนคุมงานให้สำเร็จได้อย่างปลอดภัย
  3. ใช้อุปกรณ์ตรงสเปคตามสัญญา เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา และฟิตติ้งที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มอก.และ ISO
  4. ติดตั้งระบบไฟฟ้า-แอร์ตามมาตรฐานงานวิศวกรเครื่องกล/ไฟฟ้า ติดตั้งระบบท่อดับเพลิง ระบบประปาสุขาภิบาลตามหลักวิศวกรระบบสุขาภิบาล
  5. พนักงานภาคสนามปฏิบัติหน้าที่เน้น Safety มีความระมัดระวัง ป้องกันอันตรายและอุบัติเหตุเป็นเหตุให้งานสะดุด มุ่งรักษาประโยชน์และชื่อเสียงของเจ้าของโครงการ

OUR WORK

รับเขียนแบบ Shop Drawing ( DWG )
ผู้รับเหมาติดตั้งสำหรับบ้านและโรงงานไฟฟ้า

รับเขียนแบบ Shop Drawing ( DWG )

บริษัท อินทร์ไทร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

รับเขียนแบบ Shop Drawing ( DWG ) บริษัทรับเขียนแบบ Shop Drawing อาคารและ shop dwg โรงงาน บริษัท อินทร์ไทร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รับเขียนแบบ Shop Drawing เขียนแบบด้วย Auto CAD แบบ 2D และแบบ 3D แบบท่อร้อยสายไฟ แบบท่อประปาสุขาภิบาล แบบท่อดับเพลิงและแบบท่อแอร์ สำหรับอาคารคอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน อาคารศูนย์การค้า-ห้างค้าปลีกโมเดิร์นเทรดและรับเขียนแบบไฟฟ้าโรงงาน  รับฟังความต้องการของลูกค้าและรับแบบร่าง-แบบงานสถาปัตย์อาคารจากผู้ว่าจ้าง  ให้คำแนะนำ-อธิบาย Concept แยกเป็นงานออกแบบ AS-built drawing แต่ละประเภท  ประเมินราคาและประเมินระยะเวลาแยกแต่ละงาน  ทำใบเสนอราคา รับเขียนแบบ AS-built drawing ของอาคารคอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน อาคารเรียน เช่น เขียนแบบ AS-built ระบบไฟฟ้า เขียนแบบเดินท่อร้อยสายไฟ เขียนแบบ AS-built ระบบประปาและสุขาภิบาล เขียนแบบเดินท่อประปาอาคารและแบบท่อน้ำทิ้งอาคาร เขียนแบบ AS-built ระบบท่อดับเพลิงอาคาร   เขียนแบบ AS-built ระบบปรับอากาศ เขียนแบบเดินท่อแอร์-ท่อส่งลมแอร์ดักท์